trình tạo mã facbook

Bạn đang gặp vấn đề xác thực 2 yếu tố

Đang gặp vấn đề mã không gửi về số điện thoại hoặc email của bạn.

Trình tạo mã hay yêu cầu xác thực 2 yếu tố, bảo mật 2 lớp Facebook l?một tính năng bảo mật nâng cao của Facebook yêu cầu người dùng nhập mã có 6 chữ số được gửi về điện thoại hay từ ứng dụng tạo mã để đăng nhập. Khi bạn đăng nhập trên điện thoại hay máy tính sẽ nhận được những thông báo như bên dưới

  • Bị mất số điện thoại không nhận được mã
  • Không còn ứng dụng trình tạo mã
  • Mã xác thực không gửi về điện thoại
  • Mở khóa thành công mới nhận thanh toán

Liên hệ để được hỗ trợ

Chi tiết liên hệ qua số điện thoại : 070.459.0272 hoặc Facebook : Nguyễn Thị Hai