lấy lại tài khoản bị hack

Quên Mật Khẩu – Mất Email & Số Điện Thoại

Dịch vụ khôi phục tài khoản Facebook bị hack đổi email và số điện thoại, quên mật khẩu. Khôi phục thành công nick mới nhận thanh toán.

Email Gốc Bị Xóa Khỏi Tài Khoản

Nick Facebook bị hack xóa Email gốc khỏi tài khoản, không thể dùng Email gốc khôi phục mật khẩu.

Số Điện Thoại Bị Xóa Khỏi Tài Khoản

Nick Facebook bị hack xóa số điện thoại, không nhận được mã để khôi phục mật khẩu.

Tài Khoản Facebook Bị Hack Đổi Email

Nick Facebook bị hack đổi sang một Email lạ không phải Email của bạn đã đăng ký tài khoản.

Nếu Facebook của bạn gặp những tình trạng như trên

Chúng tôi có yêu cầu về tài khoản của bạn:

    • Yêu cầu có Email còn đăng nhập được
    • Số điện thoại nếu có
    • CMND 2 mặt + Bằng lái xe

Liên hệ để mở khóa tài khoản

Chi tiết liên hệ qua số điện thoại : 070.459.0272 hoặc Facebook : Nguyễn Thị Hai